Increasing Digitalization - Puts The Ximenes In Britain.

Alfabetet på kylskåpet

Vi har magneter på kylskåpet som är alfabetets stora och små bokstäver. Den har verkligen varit till väldigt stor hjälp när mina barn har lärt sig bokstäverna. Vi har en liten alfabetssång som vi brukasr sjunga, och det hr varit praktist att ha den så nära till hands, i köket är man ju trots allt väldigt ofta. Jag har själv lärt mina två äldsta barn att läsa och skriva, nu är det bara den yngsta kvar och jag tror att det är dags för henne att lära sig hon också snart. Om ett halvår eller så kan hon börja.